Poradnik prawny dla służb mundurowych

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA


Zgodnie z Ustawą o Służbie Ochrony Państwa, formacja ta ma charakter jednolity, uzbrojony i umundurowany. Do jej zadań należy ochrona najważniejszych osób w Polsce (oraz odpowiadających im rangą polityków zagranicznych) oraz wykorzystywanych przez nich obiektów, a także rozpoznawanie i zapobieganie skierowanym przeciwko nim przestępstw. Służba Ochrony Państwa istnieje od 1 lutego 2018 r. – z tym dniem zastąpiła poprzednią formację o analogicznych zadaniach, tj. Biuro Ochrony Rządu.

SŁUŻBY MUNDUROWE
  • POLICJA

  • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

  • STRAŻ GRANICZNA

  • SŁUŻBA WIĘZIENNA

  • SŁUŻBY SPECJALNE

  • SŁUŻBA CELNA

  • SŁUŻBA LEŚNA

  • STRAŻ OCHRONY KOLEI

  • STRAŻ MIEJSKA

  • STRAŻ PORAŻNA