Poradnik prawny dla służb mundurowych

Straż Pożarna

Prawa i obowiązki strażaków

Regulacje ustanawiające zakres praw i obowiązków osób pełniących służbę w Straży pożarnej zawiera ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Na początku należy zaznaczyć, że strażacy w trakcie pełnienia swoich służbowych obowiązków mogą cieszyć się ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym wedle przepisów kodeksu karnego.

Ponadto strażakom przysługuje:

 1. Co roku, prawo do jednego bezpłatnego przejazdu transportem publicznym dla siebie i członków swojej rodziny do dowolnej miejscowości w Polsce.
 2. Podczas długich akcji ratowniczych – prawo do bezpłatnego wyżywienia.
 3. Prawo do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w określonych zakładach dla siebie i członków rodziny.
 4. Każdego roku, prawo do 26 dni płatnego wypoczynku.

Wyżej przytoczona ustawa określa również kilka ograniczeń, którym podlegają osoby pełniące służbę w Straży Pożarnej. Osoby te między innymi:

 1. Nie mogą należeć do partii politycznych
 2. Nie mają możliwości prowadzenia działalności zarobkowej poza granicami pracy w Straży Pożarnej bez pisemnego zezwolenia przełożonego.
 3. Mają obowiązek składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym
 4. Mają obowiązek udzielania określonych informacji: między innymi o podjęciu przez członka rodziny zatrudnienia w przedsiębiorstwach których działalność może mieć związek z ochroną przeciwpożarową.
 5. Mają obowiązek ciągłego dbania o fizyczną zdolność do pełnienia służby: w szczególności poprzez regularne uczestnictwo w specjalnie w tym celu organizowanych zajęciach.
SŁUŻBY MUNDUROWE
 • POLICJA

 • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

 • STRAŻ GRANICZNA

 • SŁUŻBA WIĘZIENNA

 • SŁUŻBY SPECJALNE

 • SŁUŻBA CELNA

 • SŁUŻBA LEŚNA

 • STRAŻ OCHRONY KOLEI

 • STRAŻ MIEJSKA

 • STRAŻ PORAŻNA