Poradnik prawny dla służb mundurowych

Straż Pożarna

Służba w Straży Pożarnej

Zakres kwalifikacji które należy posiadać by móc skutecznie ubiegać się o podjęcie służby w Straży Pożarnej określa art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Najważniejsze spośród nich do:

 1. Posiadanie polskiego obywatelstwa
 2. Niekaralność
 3. Posiadanie pełni praw publicznych
 4. Odpowiednie uwarunkowania psychiczne i fizyczne (ocena dokonywana jest przez odpowiednie komisje złożone z lekarzy)
 5. Przynajmniej średnie wykształcenie

Przed przyjęciem kandydata do służby w Straży Pożarnej, przeprowadzane jest kilkuetapowe postępowanie, na które składa się między innymi ocena poprawności złożonych dokumentów, rozmowa rekrutacyjna czy sprawdzian kondycji fizycznej. W przypadku ubiegania się o pracę na stanowisku wymagającym szczególnych umiejętności, sprawdzana jest również na przykład umiejętność pływania, przygotowanie do radzenia sobie z pracą na dużych wysokościach.

Stosunek służbowy strażaka powstaje w momencie jego mianowania. Osoby podejmujące służbę w Straży Pożarnej kierowane są na początku do odbycia trzyletniej służby przygotowawczej. Wuzasadnionych przypadkach trzyletni termin może ulec skróceniu. Po zakończeniu służby przygotowawczej strażaka mianuje się na stałe.

W trakcie trwania stosunku służbowego strażacy zobowiązani są do poddawania się badaniom lekarskim w regularnych odstępach czasu.

Strażak może być przeniesiony do służby w innej miejscowości na swój wniosek, lub po wyrażeniu zgody. Od tej zasady są jednak wyjątki; przeniesienie strażaka z urzędu do innej miejscowości może nastąpić, jeżeli w tej miejscowości posiada mieszkanie, lub jeżeli w jednostce w której pełni on służbę obecnie znajduje się osoba bliska mu pokrewieństwem i jeżeli z osobą tą łączy go stosunek podległości służbowej.

W pewnych przypadkach może nastąpić zwolnienie strażaka ze służby. Wśród przesłanek skutkujących zwolnieniem ustawa wymienia:

 1. Stwierdzenie całkowitej niezdolności do służby
 2. W trakcie trwania służby przygotowawczej – stwierdzenie nieprzydatności do służby w opinii służbowej
 3. Orzeczenie kary dyscyplinarnej w postaci wydalenia ze Straży
 4. Utratę obywatelstwa
 5. Pisemny wniosek strażaka o zwolnienie
 6. Skazanie przez sąd za popełnienie umyślnie przestępstwa
SŁUŻBY MUNDUROWE
 • POLICJA

 • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

 • STRAŻ GRANICZNA

 • SŁUŻBA WIĘZIENNA

 • SŁUŻBY SPECJALNE

 • SŁUŻBA CELNA

 • SŁUŻBA LEŚNA

 • STRAŻ OCHRONY KOLEI

 • STRAŻ MIEJSKA

 • STRAŻ PORAŻNA