Poradnik prawny dla służb mundurowych

Straż Graniczna

Ustawa o Straży Granicznej definiuje tę służbę jako umundurowaną, uzbrojoną formację, której zadaniem jest ochrona granic państwa, kontrola ruchu granicznego oraz zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje m. in. o:

 • wymaganiach stawianych kandydatom do służby w Straży Granicznej;
 • czasie pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej;
 • podstawowych obowiązkach i prawach funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Warto zwrócić uwagę, że wiele zagadnień związanych ze służbą w Straży Granicznej (jak kwestie prawa do mieszkania czy uprawnienia emerytalne) są analogiczne jak w przypadku policjantów (informacje w tym zakresie dostępne są tutaj:

służba w policji
SŁUŻBY MUNDUROWE
 • POLICJA

 • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

 • STRAŻ GRANICZNA

 • SŁUŻBA WIĘZIENNA

 • SŁUŻBY SPECJALNE

 • SŁUŻBA CELNA

 • SŁUŻBA LEŚNA

 • STRAŻ OCHRONY KOLEI

 • STRAŻ MIEJSKA

 • STRAŻ PORAŻNA