Poradnik prawny dla służb mundurowych

SŁUŻBA CELNA

Zasadnicza reforma instytucji zajmujących się sprawami fiskalnymi Rzeczpospolitej Polskiej, która weszła w życie 1 marca 2017 r. spowodowała między innymi rozwiązanie Służby Celnej i zastąpienie jej Służbą Celno-Skarbową. Zmiany te miały nie tylko kosmetyczny charakter, zaś nowa sytuacja prawna, w której znaleźli się tej nowopowołanej służby mundurowej może być skomplikowana. Na niniejszej części strony wyjaśniamy podstawowe zagadnienia z tym związane.

SŁUŻBY MUNDUROWE
  • POLICJA

  • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

  • STRAŻ GRANICZNA

  • SŁUŻBA WIĘZIENNA

  • SŁUŻBY SPECJALNE

  • SŁUŻBA CELNA

  • SŁUŻBA LEŚNA

  • STRAŻ OCHRONY KOLEI

  • STRAŻ MIEJSKA

  • STRAŻ PORAŻNA