Poradnik prawny dla służb mundurowych


Poradnik prawny

Niniejszy poradnik poświęcony jest podstawowym zagadnieniom dotyczącym sytuacji prawnej pracowników służb mundurowych. Ich specyficzna organizacja, silne zhierarchizowanie oraz ogromna odpowiedzialność wiążą się z szeregiem specyficznych obowiązków, ale także uprawnień.

Ze względu na wysoki poziom skomplikowania przepisów ich dotyczących, by móc w pełni wykorzystać realia prawne, osoby w nich służące często potrzebują specjalistycznej pomocy.


SŁUŻBY MUNDUROWE
  • POLICJA

  • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

  • STRAŻ GRANICZNA

  • SŁUŻBA WIĘZIENNA

  • SŁUŻBY SPECJALNE

  • SŁUŻBA CELNA

  • SŁUŻBA LEŚNA

  • STRAŻ OCHRONY KOLEI

  • STRAŻ MIEJSKA

  • STRAŻ PORAŻNA

Poradniki prawne
Żołnierze zawodowi
Porady prawne dla żołnierzy zawodowych wojska poskiego: Żołnierze zawodowi.

Prawo karne
Porady z zakresu prawa karnego: Prawo karne.

Prawo pracy
Porady z zakresu prawa pracy: Prawo pracy.

pomoc prawnika


Potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z prawnikiem Kancelarii Adwokackiej:

adwokat

tel. 22 499 33 22
tel. 881 209 300
email:


Kancelaria Adwokacka